Ny regering inför språkkrav för medborgarskap

14 kommentarer

Språkkrav för medborgarskap ingår i den uppgörelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet som presenterades i eftermiddags. Kravet ska ”stärka medborgarskapets status”.

För en stund sedan presenterades det sakpolitiska program som är tänkt att utgöra grunden för en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Uppgörelsen innebär att Liberalerna och Centerpartiet släpper fram Stefan Löfven som statsminister.

Under valrörelsen argumenterade Liberalerna för språktester för medborgarskap. Socialdemokraterna ville i stället införa språkplikt. Förslaget gick ut på att den som skolkade från sfi också skulle mista rätten till försörjningsstöd. Miljöpartiet och Centerpartiet ville då inte införa språkkrav för medborgarskap.

Men nu ser det alltså ut som att något slags språktester kommer att införas – något som tveklöst kommer att betraktas som en politisk seger för Liberalerna som drivit frågan sedan 2002. I dokumentet talas det om ”språkkrav för medborgarskap”. Exakt hur testerna ska se ut framgår inte:

Vi vill stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Därför ska ett godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap vara ett krav för medborgarskap i Sverige. Där det föreligger särskilda skäl ska språkkunskaper kunna prövas i andra former.

Språktidningen rapporterade i 6/2018 att det inte finns några vetenskapliga bevis för att språktester i sig skulle leda till bättre integration.

Anders

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Språkplikt ställer kravet på nyanlända att lära sig språket för att säkerställa att den mest grundläggande förutsättningen för att göra sig tillgänglig på den svenska arbetsmarknaden är uppfylld och därmed komma över det första hindret på vägen bort från försörjningsstöd och mot en gemenskap med det större samhället. Språktestet (helst i kombination med ett samhällskunskapstest) ställer ett motkrav, en skyldighet, som måste uppfyllas innan en person får rätten att rösta om hela svenska folkets gemensamma framtid. Dvs att visa på att man åtminstone har möjlighet att ta till sig samhällsdebatten och den politiska debatten. Att olika individer har olika förutsättningar att ta till sig svenska språket och klara av att visa sina färdigheter är väl ändå inte ett argument för att alla människor i hela världen som tar sig till Sverige och inte blir dömda för ett allvarligt brott under fem år ska ha rätt att bestämma om svenska folkets framtid? Varför har vi i sådana fall ett skolsystem som ger våra barn allmänbildning och lär dem ett gemensamt språk? För att det är kul och givande? Ska vi ta bort kunskapstester för att få jobba med legitimerade yrken som exempelvis läkare också? Alla har väl rätt att få jobba med det de vill på samma sätt som att alla har rätt att utan motkrav bli medborgare i valfritt samhälle? Raljant kan jag ställa mig frågan varför jag utan motkrav ska låta en analfabet pensionär från en religiös diktatur som aldrig tidigare lämnat hembyn och levt hela sitt liv utan ens elektricitet och vatten fatta beslut om hur det samhälle jag vuxit upp i ska ändras i framtiden? Vad kan hen veta om det svenska samhället? Vad motiverar den rätten när alla som är uppvuxna här (och bara därför lär ha hyffsad koll) går igenom flera år av samhällskunskaps- och svenskastudier? Varför skulle migranter slippa visa på de kunskaper som alla vi andra har visat på någon gång? Medborgarskapet ska inte vara något som skänks bort till alla som ber om det utan borde vara något som man fått anstränga sig för att få och därmed värdera högre och sannolikt känna en stärkt samhörighet med andra som också ansträngt sig för att få det. De som av någon anledning inte klarar testet kan ju bo kvar med uppehållstillstånd men utan rösträtt. Det är snarast där skon klämmer för mig och sannolikt många med mig.

Det finns inte några vetenskapliga bevis för att språktester i sig skulle leda till bättre integration.
Jag bor för mer 7 år och läste SFI samt jobbar och betala hög skatt varje år. Det skall vara orättvist att ny regering inför språkkrav för medborgarskap och ställer kravet.
Språkkrav för medborgarskap anses STRAFF , det är inte integration. Skapa inte pessimism, hyckleri.
Ärlighet varar längst. Vara snäll och stressa INTE mer.!!!

Tvärtom Issa. Det är orättvist att de som inte är födda i landet ska kunna få rätten att rösta om det svenska samhällets framtid utan att behöva lära sig det svenska språket, utan att lära sig hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar eller hur det svenska samhället brukade fungera och hur det har förändrats sedan dess och varför. Allt detta är grundförutsättningar för att kunna fatta välinformerade politiska beslut och är något som alla som är födda i Sverige är bundna enligt lag att lära sig i skolan. Varför skulle inte samma krav ställas på dig innan du får rösträtt?

Hej allihopa!
Vad bra! Jag är själv invandrare och kommer från Ryssland. Tycker att det är jättebra ide att införa ett språkkrav. Man måste kunna språket och följa traditioner om man bor i landet. Hur annars?

För att inte tala om hur mycket pengar det offentliga lägger på att tolka i kontakt med myndigheterna. Jag anser att det är fel att en svensk medborgare ska behöva tolk i kontakt med svenska myndigheter.

Men hur kommer det vara då för t.ex. en utländsk egenföretagare som kommit hit till Sverige, startat en verksamhet och kanske till och med anställt flertal arbetslösa. Hen bidrar ju till det svenska samhället lika mycket som en svensk egenföretagare gör. Jag tycker inte heller att det har någonting med traditioner och göra. Tradition kan skilja sig från stad till stad. Och på tal om traditioner; det finns redan idag hur mycket ”invandrare” som helst som är svenska medborgare, och som har en annan bakgrund/”traditioner”, det kan handla om judar, muslimer osv. och som kanske inte kan språket, ska man dra in medborgarskapet från dem eller vad ska man göra? Man undrar också hur ska man göra med anhörig-invandrare? Den utländska tjejen som är gift med en svensk kille, och som inte kan eller vill lära sig språket, ska hon inte heller få bli svensk eller?!! Svenska föräldrar som lever utomlands där de skaffar barn, inte barnen heller blir svenska ifall de inte lär sig språket???!

Ahmad, en form av krav att vi alla som lever i Sverige kan svenska för att kommunicera med varandra drabbar varken företagare eller anställda.
Du anser att kunna språket inte är viktigt men du har fördelen att kunna kommunicera tack vare det fina svenska du har.
Allt som attraherar vi invandrare att komm till Svergie är resultatet av ambition driven av ambitiösa sveskar. Om vi ändrar på detta förlorar det.
Jag är med i en bostadsrättsförening där mer än hälfte inte kan svenska. Det är omöjligt att be de någonting, det händer ofta överträdelser och styrelsen vet aldrig om någon läser information. Är det så bedrövligt vi måste ha det?

Språkkunskaperna är nog det som avgör till stor del hur väl en individ lyckas integrera sig i samhället. Utan tillfredsställande språkkunskaper är det omöjligt att bli delaktig i samhället. Att bli medborgare i ett land är inte bara en allmän rättighet utan även en skyldighet att tillsammans med andra medborgare skapa ramar till ett fungerande samhälle. Utan språk är man väldigt isolerad och knappt kunnig att bygga ett samhälle där interaktion och kommunikation spelar en stor roll.

Jag är själv invandrare och tycker att det känns helt rätt att sätta krav på något så stort som medborgarskap. Samhället ska ta ansvar för de svaga och sjuka, men individen har själv ett precis lika stort ansvar för sin egen lycka och framgång. Vi får sluta tycka synd om andra!

This will just make harder for people with high skilled jobs working in English and having a busy schedule which unfortunately do not have time to learn the language and easier for unskilled people who need to learn the language anyway to find a job. I think with this Sweden will lose high skilled people and this is not good for Sweden as well since they have fields they have a big gap, counting based on how many people from all over the world are in my company, relocated by the company. We have only 50% swedes. Will be as good as it is Brexit for UK companies.

Melanie tycker det är självklart att svenskar ska kunna debattera svensk lagstiftning på engelska. Samtidigt tycks hon ha missförstått att det hela handlar om medborgarskap. Det går utmärkt att bo i Sverige som specialist utan att för den skull bli svensk medborgare, oavsett om man är från Bangladesh eller från Birmingham, och oavsett om brexit går igenom eller inte.

Frågan om språkkrav borde istället handla om helt andra saker, till exempel om anhöriga som är gamla eller anhöriga som är mentalt funktionshindrade ska kunna bli medborgare eller inte. Vidare bör man fråga sig på vilken nivå språkkunskaperna ska ligga. Exempelvis vore det snett att kräva mer än vad som krävs efter nioårig svensk grundskola. Dessutom kan man fråga sig vid vilken ålder det ska vara möjligt för barn att bli medborgare, om man inför ett språkkrav.

För samlevnaden i ett land är det så klart svårt om folk inte behärskar landets språk ens på enkel nivå, så som George Petrineanu tar upp, men ett språkkrav för medborgarskap ändrar inte den saken: man kan också som utländsk medborgare bli medlem i hans förening.

Ett motsatt läge i jämförelse med Sverige intar t.ex. Malta och Cypern, där man kan köpa sig ett medborgarskap utan minsta anknytning till landet utom en obligatorisk investering av ett visst belopp.

Vad glad jag blir över alla invandrare som skriver så bra! Ja det ska vara ett krav att kunna språket i Sverige som är ett rikt och generöst land för att bestämma över det Svenska folket via röstsedeln. Det krävs inte för att ta ett arbete, men för medborgarskap ska man kunna förstå informationen staten har råd att ge och kunna kommunicera med grannar på deras eget språk så att alla förstår att man kan minska barriärer mellan människor och bidra med arbete och skattemedel. Det är ingen regel som går att tillämpa på alla länder. Många länder är fattigare eller har tiotals folkgrupper och språk. I Sverige är vi otroligt privilegierade och för att inte hamna i utanförskap bör dom flesta invandrare som ansöker om medborgarskap kunna språket.

Jag anser att det är oerhört viktigt att man kan språket i det land man bor och är medborgare i. Hur kan man få viktiga kunskaper om samhället och bestämmelser om man inte behärskar landets språk. analfabeter och låg utbildade som inte kan läsa och skriva på sitt moderspråk borde inte beviljas svensk medborgarskap om de inte är beredda att lära sig svenska eller inte har förmågan att lära sig. Utvecklingen i Sverige skapades av kunnande och utbildade personer under flera hundra år därför är det viktigt att personer med invandrar bakgrund ska kunna svenska språket tillräckligt för att förstå hur samhället och reglerna fungerar. Kan man beviljas uppehållstillstånd och medborgarskap i de länderna som invandrare kommer ifrån? Kan man klä sig hur man vill i många länder som våra invandrare kommer ifrån? Är det acceptabelt för en att resa till ett muslimskt land och bygga en kyrka där?

Lägg till ny kommentar