Neutrala sjukvårdsråd har större trovärdighet

0 kommentarer

Medicinska experter bör inte strössla med positivt laddade adjektiv när de ger råd på nätet. Läsarna betraktar nämligen en neutral ton som viktigare för trovärdigheten än skribentens bakgrund. Det visar en studie publicerad i Journal of medical internet research.

Allt fler använder nätet för att hitta information om bland annat sjukdomar och medicin. I olika forum finns också allt fler medicinska experter som besvarar olika typer av frågor. Nu har forskare vid universitetet i Münster, Tyskland, undersökt hur 242 testpersoner reagerar på svaren. Deltagarna hade själva inte medicinska kunskaper för att kunna bedöma sakinnehållet i svaren.

Frågan handlade om ett visst läkemedel skulle vara effektivt mot vissa symtom. Deltagarna gjorde ingen skillnad på expertens titel. En utgav sig för att vara en forskare knuten till ett universitet och en annan sade sig arbeta för läkemedelsindustrins intressen. Bägge betraktades som lika trovärdiga av testpersonerna.

Däremot hade språket i ordvalet inverkan på trovärdigheten. I ett svar användes positivt laddade adjektiv som outstanding och excellent. I en annan variant var språket neutralt.

De positivt laddade orden fick läsarna att ifrågasätta skribentens trovärdighet. Skribenten sågs som manipulativ och mindre sympatisk. Skribenten bakom det neutralt formulerade svaret bedömdes däremot som mer trovärdig. Det påverkade i sin tur även bedömningen av rekommendationerna i sig. Neutralt formulerade råd betraktades som mer trovärdiga än positivt formulerade råd.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

Lägg till ny kommentar