Nej, olika modersmål får oss inte att höra musik på olika sätt

1 kommentarer

Olika modersmål får inte människan att uppfatta musik på olika sätt. Trots att modersmålet påverkar hur människan lyssnar till andra språk så överförs inte dessa mönster till musik. Det visar en italiensk forskarstudie.

Modersmålet har hos de flesta talare en särställning. Det blir nämligen detta språk som utgör referensram för alla andra språk. När talare kommer i kontakt med främmande språk är det modersmålet som används för att hitta likheter och skillnader. Fenomenet kallas på engelska native listening.

Modersmålets rytm påverkar hur människan uppfattar andra språk. Men den påverkar däremot inte hur människan uppfattar musik.

I studien deltog personer med italienska, turkiska eller persiska som modersmål. Italienska kännetecknas enligt forskarna av en jambisk rytm, där en kort stavelse följs av en lång. Turkiska och persiska har däremot en trokéisk rytm, där en lång stavelse följs av en kort.

Modersmålstalare av turkiska och persiska är alltså bekanta med rytmen i respektive språk. Forskarna anser att det är förklaringen till att italienskans rytm upplevs som främmande. På samma sätt är rytmen hos persiska och turkiska obekant för den som har italienska som modersmål.

Toner i musiken uppfattas inte enligt samma mönster. När deltagarna lyssnade till musik tolkades den inte efter modersmålets rytm. Därmed står det enligt forskarna klart att språk inte styr upplevelsen av musik.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Engelskans "native listening" blir faktiskt "medfött lyssnande" på svenska. Enkelt och beskrivande.

Lägg till ny kommentar