Nazi är tyskans mest spridda ord

0 kommentarer

I Bayern och Österrike var det länge en smekform av Ignatius. Medlemmar av det år 1896 grundade partiet Nationalsozialer Verein gick under samma namn. Men det var de tyska nationalsocialisterna under Adolf Hitlers ledning som fick ordet nazi att spridas över världen. Inget annat tyskt ord har enligt Die Welt fått samma spridning.

År 2005 efterlyste Goethe-Institutet tyska ord som letat sig in i andra språk. Förslagen var många och listorna blev långa – men nazi dök aldrig upp. Ordet var den enorma spridningen till trots helt enkelt för pinsamt, skriver tidningen.

Nazi är en kortform av Nationalsozialist. Die Welt berättar att Nazi i Bayern och Österrike fungerade som en smekform av Ignatius. Nationalsozialismus är belagt i tyskan sedan 1871 och Nationalsozialist sedan 1887. Det fanns också flera politiska partier som kallade sig nationalsocialistiska innan Deutsche Arbeiterpartei år 1920 bytte namn till Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Då hade också Adolf Hitler gått med i partiet.

År 1923 användes Nazi för första gången om Hitlers nationalsocialistiska parti. Kurt Tucholsky beskrev i en artikel i Weltbühne på ett nedsättande sätt nazisternas kulturpolitik. Tio år senare, i samband med att nazisterna kom till makten i Tyskland, stoppades utgivningen och ett stort antal exemplar av tidskriften brändes på bål.

Redan 1930 lånades nazi in i engelskan och franskan. Samma år gjorde nazist entré i svenskan – ordet användes snart också i sammansättningar som nazisthälsning, nazistledare och nazistskjorta. Året därpå dök även nazi upp i svenskan. I en rubrik år 1931 skrev Svenska Dagbladet ”Strasser nazichef för norra Tyskland”. Och 1933 letade sig nazism in i svenskan.

Adolf Hitlers fantasier om ett tusenårigt tyskt rike gick i stöpet redan tolv år efter maktövertagandet. Men nazi och – framför allt – nazist är alltjämt produktiva i svenskan.

Nazist betyder i dag inte bara ’anhängare av nazismen’. Ordet används också i överförd betydelse för att beskriva en person som är besatt. I tv-serien Seinfeld fanns exempelvis en soppnazist och på nätet finns det personer som betraktar sig själva eller andra som bland annat hygiennazister, träningsnazister, musiknazister och källsorteringsnazister.

Ett arabiskt lånord som gjort en liknande betydelseresa som nazist är taliban. Det är belagt i svenskan sedan 1995 med betydelsen ’person som tillhör en fundamentalistisk islamistisk rörelse’. Men ordet förekommer också i sammansättningar som miljötaliban, synttaliban och kulturtaliban.

Fascist, som lånades in i svenskan 1921, i betydelsen ’anhängare av fascismen’ fungerar på samma sätt. Det kan i dag även talas om språkfascister och renlevnadsfascister.

Kommunist, som är belagt ända sedan 1842, används enligt samma mönster. På nätet talas det bland annat om kulturkommunister, vårdkommunister och skolkommunister. I överförd betydelse har nazist, taliban, fascist och kommunist den gemensamma innebörden ’fanatiker’.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar