Motion före lektion underlättar läsförståelse

0 kommentarer

Kunskapsgapet ökar mellan elever med föräldrar som tjänar mycket och elever med föräldrar som tjänar lite. Men gapet minskar om elever från hem med låga inkomster får motionera innan de sätter sig i skolbänken. Det visar en amerikansk studie publicerad i Frontiers in psychology.

De senaste femtio åren har kunskapsgapet i amerikanska skolor ökat dramatiskt. Elever med föräldrar som är höginkomsttagare har bättre provresultat, får bättre betyg och går i större utsträckning vidare till högre utbildning – som de i sin tur oftare slutför än elever med föräldrar som är låginkomsttagare.

Med tolv minuters motion före lektionen får dessa elever betydligt bättre resultat. Efter en stunds fysisk aktivitet var det lättare för eleverna att behålla koncentrationen samtidigt som läsförståelsen förbättrades.

Även elever med föräldrar som är höginkomsttagare hade lättare att behålla fokus efter att ha motionerat, men motionen gynnade dem inte lika mycket. Och deras läsförståelse påverkades inte alls.

Förklaringen tros vara att elever som har föräldrar som är låginkomsttagare är mer stressade. Fysisk aktivitet får stressen att minska och därmed öka förutsättningarna för att lyckas i skolarbetet.

För att alla ska få chansen till bättre resultat föreslås i rapporten särskilda åtgärder för skolor där många elever har föräldrar som är låginkomsttagare. Genom att baka in korta pauser för fysisk aktivitet mellan lektionerna skulle dessa elever ges möjlighet att uppnå bättre betyg.

Studien genomfördes vid Dartmouth college i New Hampshire, USA. Deltagarna var 17 till 21 år.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar