Mindre anpassning när pappor talar med sina barn

0 kommentarer

Variationer i ljudstyrka, tempo, frekvens och rytm är bara något av det som kännetecknar hur en mamma talar till sitt barn. En pappa anpassar inte talet på samma sätt utan behåller samma intonation som vid samtal med en vuxen. Men de två olika metoderna kan komplettera varandra.

En genomsnittlig amerikansk pappa gör bara små anpassningar när han talar till sitt barn. Han väljer kanske lättare ord eller en annorlunda volym, men skillnaderna jämfört med vardagligt tal är små. På det sättet kan pappans sätt att prata bli en länk till omvärlden för barnet. Det hävdar forskare vid Washington State University.

Mammans tal präglas däremot i regel av känslomässigt färgad intonation och sjungande prosodi. Orden som används betraktas ofta som barnsliga. Variationerna i ljudstyrka, frekvens, tempo och rytm är stora.

Sättet som mamman talar på tolkas ofta som en metod för att skapa närhet till barnet. Enligt forskarna fungerar pappans tal i stället som en dörr till omvärlden. Eftersom han i mindre utsträckning anpassar talet utgör han ett första steg till en miljö där långt ifrån alla anpassar sig till barnet. Forskarna anser därför att mammans och pappans olika sätt att tala kompletterar varandra.

I studien deltog enbart par bestående av en kvinna och en man. Det är därför oklart om exempelvis en ensamstående pappa talar med sitt barn på samma sätt som de pappor som medverkade i studien.

Studien presenterades vid Acoustical Society of Americas årliga kongress.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar