Miljöpartiet väljer hen

1 kommentarer

Miljöpartiet väljer hen i det förslag till nytt partiprogram som presenterades i går. Det könsneutrala pronomenet ersätter därmed formuleringen hon eller han som användes i det förra partiprogrammet.

När Miljöpartiet år 2005 klubbade ett nytt partiprogram fanns förslag om att använda ordet hen. Då ansågs pronomenet inte vara tillräckligt känt för att det inte skulle störa läsningen, och förslaget röstades ned.

Efter det senaste årets debatt anser Miljöpartiet nu att tiden är mogen för att gå över till hen. Ordet sägs symbolisera ett modernt parti och anses nu ha nått tillräcklig spridning för att inte längre försvåra läsförståelsen. Så här används pronomenet i partiprogrammets andra avsnitt som har rubriken Människan:

"Människan är fantastisk. Hen är medkännande, skapande och kreativ. Hen kan drömma och har viljan att försöka omsätta sina drömmar i verklighet."

I det gamla partiprogrammet kunde det i stället se ut så här:

"En politiker ska vara ett föredöme och så långt som möjligt leva i enhetlighet med de idéer som hon eller han förespråkar."

Totalt förekommer hen åtta gånger i förslaget till nytt partiprogram.

Anders

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Noterar ett litet faktafel i artikeln, vilket dock inte är så lätt att känna till för utomstående.

Det var jag som lade motionen om "hen" inför kongressen 2005. Frågan behandlades dock inte som någon egentlig fråga, utan ansågs av partistyrelsen vara en enbart språklig korrigeringsfråga och lade den därför i slasken i kongressens inledning innan särskilt många ombud ens var på plats. Den avslogs i klump med en mängd andra frågor om punktuationer, enskilda ord och andra petitesser. Jag lade in en ordningsfråga om att flytta frågan av "hen", men även denna röstades ned.

Mer sant är därför att frågan i praktiken aldrig togs upp till behandling. Bortmanipulerad är ett annat sätt att uttrycka saken.

Lägg till ny kommentar