Mer pengar till Språkrådet – men inte till arkivräddning

0 kommentarer

Institutet för språk och folkminnen får 3 miljoner kronor extra i budgeten för 2014 och framåt. Pengarna är öronmärkta åt Språkrådet och språkvårdande arbete. Men det blir inga höjda anslag som skulle kunna rädda de nedläggningshotade arkiven i Umeå och Lund.

För att undvika ett underskott på 10 miljoner under nästa år har Institutet för språk och folkminnens generaldirektör Ingrid Johansson Lind lagt ett omdiskuterat besparingsförslag. Det innebär att tolv heltidstjänster försvinner och att arkiven i Lund och Umeå läggs ned. Ett beslut om arkivens framtid väntas i mitten på oktober.

Förslaget att lägga ned Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå har kritiserats av bland annat universiteten i Lund och Umeå. Kritikerna befarar att arkiven inte längre kommer att förvaltas och utvecklas vid en flytt till Uppsala eller Göteborg. En flytt innebär dessutom enligt kritikerna att samlingarna förlorar kontakten med de regioner de omfattar.

Ingrid Johansson Lind anser att underskottet hotar att bli så stort att det inte finns något annat alternativ än att stänga arkiven i Lund och Umeå. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har ställt sig bakom generaldirektören genom att förklara att det är upp till Institutet för språk och folkminnen att välja modell för organisationen.

I en intervju i Sveriges Radio sade Ingrid Johansson Lind nyligen att ett tillskott på 10 miljoner kronor var nödvändigt för att rädda arkiven. Nu står det klart att det inte blir några sådana pengar. Myndigheten får visserligen i höstbudgeten ett tillskott på 3 miljoner kronor om året, men det höjda anslaget ska enligt ett pressmeddelande gå till "språkvårdande insatser, särskilt för de nationella minoritetsspråken, det svenska teckenspråkets ställning och för svenskar med annat modersmål än svenska". Ingrid Johansson Lind säger i ett uttalande att det är en välkommen höjning:

Det ger oss möjlighet att inom ramen för vårt pågående förändringsarbete utveckla språkvårdsarbetet inom hittills eftersatta områden.

Det höjda anslaget skulle kunna innebära att fler anställda får behålla sina jobb. Däremot räcker det inte för att förhindra en nedläggning av arkiven i Umeå och Lund.

I budgeten för 2014 höjer regeringen också stödet till Statens kulturråd med 15 miljoner kronor. Pengarna ska gå till läsfrämjande insatser.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar