Mer dataspel ger bättre engelska

0 kommentarer

Elever som spelar dataspel minst fem timmar i veckan får bättre betyg och lyckas bättre på nationella prov i engelska. Spelandet bidrar till att utveckla ordförrådet. Det visar en svensk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften System.

Pia Sundqvist, docent i engelska vid Karlstads universitet, har tillsammans med doktoranden Peter Wikström undersökt 77 niondeklassares resultat i engelska. De har både tittat på betyg och resultat på nationella prov. Slutsatsen är att det finns ett tydligt samband mellan spelande och kunskaper i engelska.

De elever som gjorde bäst ifrån sig på nationella prov spelade dataspel minst fem timmar i veckan. En uppenbar effekt av spelandet var att ordförrådet utvecklades. De flitiga spelarna använde oftare svåra ord – ord bestående av minst tre stavelser – som opportunities (’möjligheter’), surrender (’ge upp, överlämna, kapitulera’) och furthermore (’dessutom’).

Svåra ord gick i det här fallet hand i hand med de bästa uppsatsbetygen i de nationella proven. Höga uppsatsbetyg lade i sin tur grunden för höga vanliga betyg.

Pojkar ägnade i genomsnitt mer tid åt dataspel än flickor. Pia Sundqvist och Peter Wikström noterar att flickor i regel presterar bättre än pojkar i skolan. Men här var rollerna omvända – tack vare dataspelandet.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar