Mer australisk engelska i Oxford Dictionaries

0 kommentarer

Plonko, lamington drive, mugaccino, wombat crossing och saltie är några av nyheterna i en uppdatering av Oxford Dictionaries nätupplaga. Antalet nya ord är över 500 – och de kännetecknas av sin vardagliga stilvalör.

Av Australiens drygt 23 miljoner invånare har den stora majoriteten engelska som modersmål. Sedan Australien koloniserades under slutet på 1700-talet har de språk som redan fanns på kontinenten gradvis trängts undan. Då fanns troligtvis runt 250 språk i landet. I dag är det bara ett tjugotal som är så livskraftiga att de har modersmålstalare i alla åldersgrupper.

Australisk engelska kännetecknas både av uttalet och av ordförrådet. Den som letar efter paprika i livsmedelsbutiken bör fråga efter capsicum i stället för bell pepper eller pepper. För att få spenat och papaya i kundkorgen är det säkrast att be om English spinach och pawpaw.

Ett ord typiskt för australisk engelska som sedan tidigare finns i Oxford Dictionaries är plonk, ett lågprisvin som någon köper för att det innehåller alkohol och inte för att det smakar gott. Nu tar även plonko (’alkoholist’) plats i ordboken.

Bakverket lamington – som påminner lite om kärleksmums – är något av Australiens nationalrätt. I ordboken finns nu också lamington drive, ett evenemang där intäkterna från försäljningen av lamington och andra bakverk går till välgörande ändamål.

Saltie är en kortform för saltwater crocodile. Andra liknande ordbildningar som snappats upp av Oxford Dictionaries är mushie (från mushroom, ’svamp’), wettie (från wetsuit, ’våtdräkt’) och trammie (från tram driver och tram conductor, ’spårvagnschaufför’ respektive ’spårvagnskonduktör’). Här fungerar -ie som diminutivsuffix, och signalerar litenhet eller en smeksam ton. En mushie är alltså snarare en söt och god pyttesvamp än en giftig jättesvamp.

Wombat crossing är – trots att vombater pryder vägmärkena – inget övergångsställe enbart för vombater. I stället är det ett övergångsställe där bilisterna tvingas att sänka farten på grund av ett platt farthinder. Hindrets form påminner om en vombat som mindre framgångsrikt försökt ta sig över vägen.

Mugaccino är ett teleskopord bildat till mug och capuccino. Här serveras alltså kaffet i en mugg i stället för en kopp.

Bland de nya orden finns några som har lånats in från aboriginspråk. Ett sådant är maluka (’chefen’) som har sitt ursprung i djingili, ett språk med en handfull äldre talare i norra Australien. Djingili är akut hotat – men har åtminstone nu gjort avtryck även i Oxford Dictionaries. Ett av syftena med fler ord från australisk engelska är just att i ordboken visa att det inte handlar om något enhetligt språk, utan att engelska är ett språk med centrum på många olika ställen i världen.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar