Många stenografer missar afroamerikansk engelska

0 kommentarer

Rättsstenografer ska ha en träffsäkerhet på 95 procent. Men när de stenograferar afroamerikansk engelska gör de fel betydligt oftare än så. Det visar en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Language.

Det är amerikanska språkforskare som har studerat hur duktiga rättsstenografer är på att återge afroamerikansk engelska. I försöket var det 27 rättsstenografer från domstolar i Philadelphia som testades. I certifieringen ingår att de skriver minst 95 procent rätt.

Stenograferna fick lyssna till 83 meningar inlästa av nio personer som talade afroamerikansk engelska. Det rörde sig om spontant tal och inte om inlästa meningar. Exemplen valdes ut för att de illustrerade drag som är typiska för afroamerikansk engelska som dubbla negationer och utelämning av genitiv-s.

Deltagarna gjorde en rad fel. I snitt var det bara 33 procent av testmeningarna där innehållet återberättades helt korrekt. Och i 31 procent av fallen fördes avgörande missuppfattningar in i berättelserna. Många av misstagen förändrade nämligen det händelseförlopp som återgavs – som vem som gjorde något, vad som gjordes, när det gjordes och var det gjordes.

Något bättre var träffsäkerheten för transkriberade meningar. Det var 59,5 procent av meningarna som transkriberades korrekt. Sett till enskilda ord var träffsäkerheten 82,9 procent.

Enligt forskarna finns det en risk för att missförstånd från rättsstenografernas sida i slutändan kan leda till felaktiga domar när vittnesmål inte återges rätt. Ett sätt att motverka problemet kan vara att utbilda stenografer i afroamerikansk engelska. I dagsläget är det många som inte heller är medvetna om att de ofta gör fel just när det gäller afroamerikansk engelska.

Anders

Foto: Pixabay

Tags: 

Lägg till ny kommentar