Män är stupfulla – kvinnor är berusade

1 kommentarer

Män beskriver egna och andra mäns fyllor närmast som spritorgier. Kvinnor beskriver däremot egna och andra kvinnors fyllor som lätt berusning. Valet av ord kan också påverka alkoholkonsumtionen, skriver amerikanska forskare i en studie publicerad i tidskriften Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

I undersökningen deltog 145 amerikanska studenter. De fick i studien skildra egna och andras attityder till alkohol. Oavsett graden av berusning använde kvinnor och män helt olika ord för att beskriva situationen.

Män väljer trots litet alkoholintag ord som hammered och wasted för att skildra berusningen. Även män som bara druckit något glas deklarerar gärna att de är stupfulla.

För kvinnor är situationen den omvända. Trots att de är rejält alkoholpåverkade föredrar kvinnor i regel att tona ned graden av berusning genom att använda ord som buzzed och tipsy.

Valet av ord återspeglar enligt forskarna synen på mäns och kvinnors drickande. Män löper i samhället mindre risk än kvinnor att utsättas för moraliska pekpinnar om alkoholkonsumtionen. En rejäl fylla kan till och med betraktas som manligt vilket gör att det är närmast fritt fram för män att överdriva berusningsgraden. En kvinna som dricker måttligt riskerar däremot lägre social status än en kvinna som bara dricker alkoholfritt.

Forskarna anser att språket kan påverka drickandet. Den som enbart ser sig som buzzed riskerar att fortsätta dricka eftersom den påstådda berusningsgraden är låg. Den som betraktar sig som wasted har redan accepterat rejäl berusning som ett normalt och socialt accepterat tillstånd – en syn på alkohol som kan vara farlig.

Anders

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Lägg till ny kommentar