Mammans modersmål färgar barnets gråt

0 kommentarer

Redan under livets första vecka gråter barn på olika sätt. Och det är mammans modersmål som påverkar hur gråten låter. Det konstaterar forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Journal of Voice.

Under den sista tredjedelen av graviditeten snappar foster upp en hel del information om ljuden runt omkring. Redan vid födseln har barnet fintrimmat sina språkliga känselspröt i enlighet med moderns tal. Nu visar forskning att modersmålet även påverkar barnets gråt.

Bakom studien står bland annat forskare vid universitetet i Würzburg, Tyskland. De har spelat in och analyserat spontan gråt från 102 barn under den första levnadsveckan. Barnens föräldrar hade tre olika modersmål: kinesiska (mandarin), lamnso (som talas i Kamerun) och tyska.

Både kinesiska och lamnso är tonspråk. Det är däremot inte tyska. Kinesiska har fyra toner jämfört med lamnsos åtta toner.

Studien visar att barn till lamnsotalande mödrar gråter med stor variation. Barn till kinesisktalande föräldrar har inte riktigt lika stor melodisk spännvidd. Denna variation saknar barn till tysktalande mödrar. Det finns alltså ett direkt samband mellan melodisk variation i barnets gråt och antalet toner i mammans modersmål.

Den melodiska anpassningen till moderns språk visar enligt forskarna att barn direkt efter födseln påbörjar inlärningen av modersmålet. Även om de första egna yttrandena dröjer något har barnen under första veckan identifierat karakteristiska drag i moderns språk.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar