Majoritet vill se frivillig skolsvenska

0 kommentarer

Hela 63 procent av finländarna vill göra skolsvenskan frivillig. Motståndet mot svenskan är störst bland Sannfinländarnas väljare. Svenskan har flest förespråkare bland Svenska Folkpartiets sympatisörer. Det visar en opinionsundersökning utförd på uppdrag av Yle.

Efter ett medborgarinitiativ som undertecknats av över 50 000 finländare kommer frågan om att slopa den obligatoriska undervisningen i svenska för finskspråkiga elever att behandlas i parlamentet. Undertecknarna vill i stället göra svenskan till ett frivilligt ämne.

Bakom sig har initiativtagarna en majoritet av befolkningen. Enligt opinionsmätningen vill 63 procent avveckla skolsvenskan. Hela 76 procent av Sannfinländarnas anhängare vill göra svenskan frivillig. Samma åsikt delar 73 procent av Socialdemokraternas väljare.

Svenska Folkpartiets sympatisörer är eniga – 100 procent vill inte förändra det nuvarande systemet – om att svenskan ska fortsätta vara obligatorisk. I De Grönas led förespråkar 41 procent fortsatt skolsvenska, den näst största andelen i hela undersökningen.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar