Logik ger barn större ordförråd

1 kommentarer

Barn är duktiga på att sluta sig till innebörden i nya ord. Förmågan ökar extra mycket i tvåårsåldern. Det visar en amerikansk studie publicerad i tidskriften American Journal of Speech-Language Pathology.

Arton månader in i livet lär sig ett barn två till fem nya ord om dagen. Forskare vid University of Missouri har nu studerat hur inlärningen går till. Inte sällan använder barn logiskt tänkande för att avgöra vad ett nytt ord representerar.

I testet ställdes de deltagande barnen inför valet mellan två olika föremål – ett som de kände till även till namnet och ett okänt föremål. Samtidigt fick de lyssna till två ord – dels ordet för det bekanta föremålet, dels ett nytt ord. Med stor träffsäkerhet använde barnen de okända orden som namn på de obekanta föremålen. Därmed parade de ihop rätt ord med rätt föremål.

I ett annat moment undersöktes barnens slutledningsförmåga. Här presenterades nya ord i meningar, till exempel Sammy eats the kiwi. Ju äldre barnen blev, desto duktigare blev de på att förstå att exempelmeningens kiwi måste vara något ätbart. Därmed kunde barnen med hjälp av sammanhanget urskilja kiwi från en grupp bestående av andra okända ord.

Att på de här sätten identifiera nya ord var förmågor som hela tiden utvecklades. Så var det däremot inte med blickar. Om en vuxen person tittade på ett föremål och samtidigt uttalade ett ord minskade gradvis benägenheten att koppla ihop föremålet med just det ord som sades.

Studien visar enligt forskarna några metoder som kan användas för att lära barn nya ord. Det är dock klokt att ransonera de nya orden. De tre första orden som barnet lär sig under en dag fastnar nämligen betydligt bättre än efterföljande ord.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Lägg till ny kommentar