Liknande namn får föräldrar att ropa på fel barn

1 kommentarer

Syskon som har liknande namn får ofta finna sig i att föräldrarna säger fel. Och det gäller inte bara barnen. I vissa situationer förväxlar föräldrar även barnen och hunden. Det visar en studie från University of Texas publicerad i tidskriften PLOS ONE.

Sannolikheten är större för att föräldrarna skulle blanda ihop namnen på hockeytvillingarna Patrik och Peter Sundström än på fotbollstvillingarna Kristin och Marie Hammarström. Det är nämligen betydligt vanligare att förväxla förnamnen om barnen har namn som låter lika varandra. Den sannolikheten ökar dessutom om barnen är nära varandra i ålder och av samma kön. Däremot minskar den för det barn som är äldst i syskonskaran – enligt forskarna troligtvis för att föräldrarna sagt namnet oftare och därmed fått mer tid till övning.

I studien uppgav 36 procent att de ofta felaktigt fick heta samma sak som ett syskon. Ytterligare 6 procent kallades dessutom ibland samma sak som familjens hund eller ett annat husdjur. Förväxlingarna sker i regel vid liknande namnpar, som Jamie och Jason eller Amanda och Samantha.

När föräldrar byter ut barnets namn mot husdjurets är det ofta situationen som utlöser förväxlingen. Den som nyss har ropat på hunden Karo för att det är matdags tenderar att upprepa samma namn när det är matdags för dottern Karin eller sonen Karl.

Att föräldrarna väljer fel namn ska enligt forskarna inte ses som freudianska felsägningar. En förväxling betyder inte heller att det ena barnet är mer älskat än det andra (eller hunden). I stället får föräldrarna mer eller mindre skylla sig själva eftersom de har skapat förutsättningarna för förväxlingar genom att välja liknande namn.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Jag måste ha kommit på sista plats i en syskonskara på tre ...? Min äldre syster hette - och gör väl, antar jag, fortfarande (några andra besked har aldrig nått mig) Margareta, min yngre Ulrika, och hur ofta fick jag inte själv finna mig i att tilltalas som MargaretaUlrikaMickel?
/"Mickel"

Lägg till ny kommentar