Lättare göra karriär med lättuttalat namn

0 kommentarer

Personer med lättuttalade namn stiger oftare i graderna på jobbet och har större chans att bli förtroendevalda. Det visar en studie publicerad i tidskriften Journal of experimental psychology.

Att ha ett namn som är lätt att uttala kan öppna många dörrar i karriären. Brittiska och australiensiska forskare i psykologi har kommit fram till att personer med sådana namn i regel får mer positiv respons. Och det sägs inte ha att göra med namnets längd eller språkliga ursprung. Nyckeln är just att det är lätt att uttala.

Forskarna ordnade bland annat fejkade politiska val mellan jämbördiga kandidater. Försökspersonerna föredrog oftast kandidater med namn som inte orsakade några uttalssvårigheter.

I en annan del av studien gick de igenom 500 amerikanska juristers karriärer. De advokater som hade lättuttalade namn steg i större utsträckning i graderna och gjorde det dessutom betydligt snabbare än kollegorna med svåruttalade namn.

Resultatet visar enligt forskargruppen att namn påverkar uppfattningen om individer, och att den styrs av omedvetna faktorer som kan vara diskriminerande.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar