Läsning i skolan – allt har inte förändrats på 50 år

0 kommentarer

Datorer, läsplattor, mobiler. Alla dessa digitala verktyg kan ge intrycket att vi läser på ett helt annat sätt i dag än vad vi gjorde förr. Men ny forskning visar att det finns många likheter mellan hur läsningen ser ut i dag jämfört med hur den såg ut på 1960-talet.

– Det verkar inte finnas någon entydig koppling mellan djupläsning och tryckta böcker, säger Mats Dolatkhah, forskningsrådgivare vid Högskolan i Borås, till Forskning.se.

Han och Anna Lundh, docent vid samma högskola, har tagit del av 223 svensklektioner på olika mellanstadieskolor – filmade på 1960-talet, när den moderna skolan tog form. Filmerna var ett led i ett pedagogiskt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet. En stor skillnad från i dag var förstås att läsningen var styrd av läroboken. Eleverna skulle lära sig att ”skumläsa” och snabbt hitta fakta, även om det handlade om fiktion. Det var inte fråga om att diskutera läsupplevelsen, utan om att hitta enskilda uppgifter i texten.

I dag finns en föreställning om att barn läser ytligt, utan fokus på övergripande sammanhang, och att detta beror på teknikskiftet. Men när forskarna nu sammanfattar sitt projekt, konstaterar de att mycket faktiskt är sig likt, oavsett om barnen läser digitalt eller i tryckt form. 

Maria

Foto: Pixabay

Lägg till ny kommentar