Kviss! När kom dessa tolv ord in i svenska språket?

0 kommentarer

Nya ord kommer ständigt in i det svenska språket. I det här kvisset möter du tolv ord. Din uppgift är att lista ut hur länge de har använts i svenskan. Uppgifterna om första belägg kommer från Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Unsplash

Tags: 

Lägg till ny kommentar