Kviss! Har du koll på pluralformerna?

0 kommentarer

Här möter du tolv svenska substantiv. Din uppgift är att lista ut de korrekta pluralformerna. Flera av dessa substantiv har – i varierande utsträckning – olika pluralformer, men här söker vi enbart de former som finns i Svenska Akademiens ordlista, SAOL. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar