Kulturella signaler kan störa andraspråkstalare

0 kommentarer

En kulturell signal som påminner om ursprunget kan störa andraspråkstalare trots att de talar andraspråket flytande. Det visar en amerikansk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Forskargruppen har undersökt hur invandrare från Kina behärskar engelska i olika situationer. Personerna som deltog i studien kallas för bikulturella. I skolan eller på jobbet talar de flytande engelska och har anpassat sig till amerikanska traditioner. I hemmet talas däremot ofta kinesiska och många kinesiska seder hålls vid liv. Forskarna beskriver det som att sådana personer byter kulturellt sammanhang och därför har två olika kulturella identiteter.

Även om de olika kulturella identiteterna existerar i olika situationer så gör de sig ofta påminda även i "fel" sammanhang – ibland genom att störa personen när den talar engelska. Sannolikheten för att personer med kinesisk bakgrund ska komma av sig visade sig vara större när de talade engelska inför personer med samma ursprung än inför vita amerikaner. Effekten var densamma när personerna med kinesisk bakgrund fick tala med olika bilder i bakgrunden. Med fotografier på Frihetsgudinnan och Mount Rushmore var engelskan prickfri, men foton på Kinesiska muren och buddhastatyer störde på nytt talarnas engelska.

I ett annat test fick deltagarna titta på fotografier på föremål omgivna av saker med kulturell koppling till Kina. När personerna skulle namnge föremålen valde de oftare led för led-översättningar från kinesiska än deltagare som fick utföra samma uppgifter utan att vara omgivna av saker med anknytning till kinesisk kultur.

Forskarna beskriver bikulturella personer som människor som har tillgång till olika linser. Beroende på miljö smälter personen in i det kulturella sammanhanget. När sammanhanget inte är entydigt utan två miljöer blandas kan störningsmoment uppstå.

Att kunna fungera som en kameleont i olika miljöer är enligt forskarna för det mesta positivt. Störningarna skulle kanske minska om bikulturella personer i större utsträckning förenade de olika kulturerna. Men det kan också medföra nackdelar. Om deltagarna i undersökningen behöll mer av sin kinesiska identitet till vardags skulle det exempelvis kunna bli tuffare att komma in på arbetsmarknaden.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar