Korta rubriker bättre än långa

3 kommentarer

Korta rubriker får större uppmärksamhet. Det gäller åtminstone inom den akademiska världen. Det hävdar forskare från University of Warvick i brittiska Coventry.

Det är inte bara på löpsedlar och förstasidor som rubriker är viktiga. Efter att ha undersökt titlarna på 140 000 forskningsstudier drar en brittisk forskartrio slutsatsen att samma sak gäller även inom den akademiska världen. Sannolikheten för att en artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift citeras ökar nämligen ju kortare titlarna är.

Forskarna har varje år genomfört en statistik analys av 20 000 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2007 och 2013. Titlarna varierar i längd mellan 1 och 55 ord. Bland de tidskrifter som ingår i studien finns tungviktare som The Lancet, Science, Nature och New England Journal of Medicine.

Att vetenskapliga artiklar citeras är av stor betydelse för forskare – inte minst eftersom spridningen av resultaten i sig kan vara ett tungt vägande skäl för att få nya forskningspengar. Under 2011 minskade antalet citeringar med 1,8 procent för varje ord i rubriken. Det skulle alltså kunna tyda på att korta rubriker når fler läsare.

Ett faktum som gör det hela lite mer komplicerat är att tidskrifter där artiklarna har korta rubriker citeras oftare. Kanske har dessa tidskrifter lärt sig att korta rubriker fungerar. Men en annan tänkbar förklaring är att de helt enkelt publicerar artiklar som är mer intressanta.

Studien är publicerad i Royal Society Open Science. Och författarna tycks leva som de lär. Artikeln heter nämligen The advantage of short papers.

Anders

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Trenden med långa rubriker på internet (non-academica) har som jag fått det förklarat för mig av techfolk att göra med att långa rubriker är mer sekundärt sökbara via google. Ju fler ord, ju större chans att läsaren kommer ihåg tre eller fyra + egna kontextord avseende bodytexten som ger en snabb hit på google.

Det ligger nog mycket i detta. Tydlighet och mångordighet kan vara godis för sökmotorerna. Den som till exempel skriver om antalet invånare i Sverige och vill få så många sökträffar som möjligt angående detta bör använda just de orden i rubriken, i stället för att exempelvis ha "Så här många pajsare står permanent ut med vädret i Svea rike". / Anders

Genom att ha många sökord i rubriken kompletterar man det ofta begränsade antalet tillåtna sökord. Korta-långa rubriker varierar också mellan discipliner./ Mall Stålhammar

Lägg till ny kommentar