Klarar du orden i fredagskvisset?

0 kommentarer

Vet du vad orden i veckans språkkviss betyder? I kvisset möter du tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Svaren är hämtade ur Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

Tags: 

Lägg till ny kommentar