Kasinointäkter ska rädda indianspråk

0 kommentarer

Chukchansiindianernas kasino i Kalifornien är så framgångsrikt att intäkterna inte bara ger stipendier och sjukförsäkring. Nu öronmärks en del av överskottet till forskning i det egna språket.

I dag finns omkring 1 200 chukchansiindianer, men bara några få av dem behärskar språket. Chukchansi ingår i yokutsfamiljen, som omfattar ett fyrtiotal varieteter. En majoritet av språken är i dag utdöda eller utrotningshotade.

Nu gör chukchansiindianerna ett försök att bevara språket och föra det vidare till kommande generationer. Pengarna till satsningen kommer från gruppens kasino, som ligger några mil norr om Fresno i centrala Kalifornien. Det omsätter 50 miljoner dollar varje år.

Forskare vid California state university i Fresno får nu ett bidrag på en miljon dollar för att under de kommande fem åren kartlägga och anordna kurser i chukchansiindianernas språk. Arbetet ska bland annat resultera i en ordbok och en textsamling, rapporterar New York Times.

Chukchansi är inte det första indianfolket som använder intäkter från kasinoverksamhet för att finansiera språkforskning. Ett dussintal andra grupper har redan prövat samma metod. Donationerna innebär att chukchansiindianerna och andra inte behöver förlita sig på statliga bidrag för att förverkliga forskningsprojekten.

Flera talare av chukchansi vittnar i New York Times om språkets betydelse för den egna identiteten. Många äldre talare har dessutom växt upp i samhällen där indianspråken motarbetats. I dag är de i stället de kunskapskällor som ger upphov både till kurser och forskning.

Men det finns också ekonomiska skäl att hålla språket vid liv. Amerikanska myndigheter tillåter indianfolk att bygga kasinon i anslutning till det område där deras språk talas. Det innebär att det inte bara är viktigt att föra språket vidare mellan generationer, utan också att få det att överleva i regionen så att inte andra grupper kan bygga konkurrerande kasinon i närheten, berättar New York Times.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar