Kan du orden i fredagskvisset?

0 kommentarer

I Språktidningens veckoliga kviss testar du din ordförståelse. Vi har valt ut tolv svenska ord. Ditt uppdrag är att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

Tags: 

Lägg till ny kommentar