Kan du orden i fredagskvisset?

0 kommentarer

Tolv svenska ord möter du i veckans kviss. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Vi har hämtat betydelserna från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

Tags: 

Lägg till ny kommentar