Kan du orden i fredagskvisset?

0 kommentarer

I fredagskvisset möter du som vanligt tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Betydelserna är hämtade ur Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Unsplash

Tags: 

Lägg till ny kommentar