Jag-sägare brottas oftare med negativa känslor

0 kommentarer

Den som ständigt säger I och me kämpar oftare med negativa känslor. Just dessa personliga pronomen kan signalera att en person brottas med att hantera ilska, depression och ångest. Det visar en studie publicerad i Journal of Personality and Social Psychology.

Amerikanska forskare i psykologi har studerat hur 4 700 personer talar. En genomsnittlig testperson säger ungefär 16 000 ord om dagen. En knapp tiondel av dessa utgörs i snitt av pronomenen I, me och my.

Men vissa hinner säga I, me och my ett par tusen gånger om dagen. I takt med att dessa pronomen ökar i antal stiger också sannolikheten för att talaren ska besväras av negativa känslor. Det är i synnerhet I och me som kan signalera detta. Flitig användning av my kan inte i samma utsträckning kopplas till sådana känslor. Enligt forskarna är förklaringen troligtvis att my används när en person talar om sig själv i förhållande till andra människor. Den som säger my är därför kanske inte lika upptagen av de egna känslorna som den som i stället ofta säger I och me.

Personer som i både tal och skrift är flitiga användare av I, me och my är oftare deprimerade. Det visar tidigare forskning och de resultaten backas också upp i denna studie. Nyheten är att vissa personliga pronomen inte bara har ett samband med depression. Det finns också en koppling till andra negativa känslor som ångest, ilska och oro.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar