Inget räddningslöfte från kulturministern

2 kommentarer

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) har inga planer på att ingripa mot den planerade nedläggningen av Institutet för språk och folkminnens avdelningar i Umeå och Lund. I ett svar på en skriftlig fråga skriver hon att det är upp till myndigheten hur den väljer att organisera sig.

Institutet för språk och folkminnen behöver spara tio miljoner kronor under nästa år för att verksamheten ska gå runt. Generaldirektören Ingrid Johansson Linds förslag är att lägga ned avdelningarna i Lund och Umeå. Samtidigt riskerar minst tolv personer att förlora sina jobb. Kvar blir enligt förslaget avdelningarna i Uppsala, Stockholm och Göteborg.

Planerna har mött hård kritik både från personalen och många av avdelningarnas samarbetspartner. Flera kritiska röster har ifrågasatt hur en myndighet, vars uppdrag är att spegla hela Sverige, ska kunna ha sitt sydligaste kontor i Göteborg och sitt nordligaste i Uppsala. Det har också uttryckts en oro för att samlingarna förs för långt ifrån undersökningsområdena – södra respektive norra Sverige – och att det därför blir svårare för intresserade att ta del av den information och de kunskaper som i dag finns i Lund och Umeå.

Flera medarbetare vid Institutet för språk och folkminnen har för Språktidningen berättat att de sätter sitt hopp till ökade anslag från kulturdepartementet. Förhoppningarna om att generaldirektören ska backa från de planerade nedläggningarna är små.

Lena Adelsohn Liljeroth har dock inga planer på att stoppa nedläggningarna. Det framkommer i svaret på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Isak From (S). I frågan till kulturministern skriver han:

Den 4 juni 2013 informerades personalen vid Dialekt‑, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) om att den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen (ISOF) för att få en budget i balans planerar att den ska koncentreras till endast tre orter – Uppsala, Stockholm och Göteborg – och att avdelningarna i Umeå respektive Lund ska läggas ned och arkivmaterialet flyttas. Att flytta detta betydelsefulla arkiv från Norrland innebär att tillgängligheten minskar och att kompetent och engagerad personal riskerar att skingras.

Avser kulturministern att vidta några åtgärder för att Institutet för språk och folkminnen även i fortsättningen ska beakta det regionala perspektivet i hela landet?

I sitt svar skriver Lena Adelsohn Liljeroth att hon är informerad om att Institutet för språk och folkminnen håller på att se över verksamheten och ekonomin. Hon anser inte att de planerade nedläggningarna gör att myndigheten inte längre kan fullfölja sitt uppdrag:

I myndighetens redovisning av uppdraget angående Ökat regionalt perspektiv, som lämnades till regeringen den 1 september 2012, beskriver myndigheten bland annat hur man avser att ytterligare utveckla och förstärka det regionala perspektivet för att verksamheten i högre utsträckning ska ge effekter i hela landet. Planerade insatser är bland annat att samverkan generellt bör byggas ut med aktörer inom språk- och kulturområdet lokalt och regionalt och att kontinuerligt utveckla myndighetens samarbete och tjänster med universiteten och högskolorna.

Regeringen avser att följa hur det regionala perspektivet utvecklas i enlighet med uppdraget från 2012. Hur Institutet för språk och folkminnen organiserar sin verksamhet är dock en fråga för myndigheten.

Här kan du läsa mer om de planerade nedläggningarna av myndighetens avdelningar i Lund och Umeå.

Anders

Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Om en VD för en affärskedja genom att slösa bort pengar på ökad byråkrati blivit tvungen att minska antalet försäljningsställen med 40% skulle redan fått sparken. Men en GD som på grund av slöseri måste göra motsvarande minskning av verksamheten får behålla jobbet! Institutet har fått en uppräkning på 2% på de fasta kostnaderna (som under 2012 ökades från 80% till 88% genom byråkratiserning) trots att inflationen endast beräknas till 0,2% så någon nerskärning av anslagen handlar det inte om. Alliansen har uppenbarligen mycket att lära av näringslivet..

Om banverket lagt ner all räls söder om Bohuslän och norr om Gästrikland så hade kommunikationsministern knappast kallat detta en organisationsfråga som inte angår regeringen. Men när Institutet för språk och folkminne vill gör motsvarade när det gäller forskningen kring dialekt och folkminnen då vill regeringen dölja sin oförmåga att regera genom att kalla detta en organisationsfråga!

Lägg till ny kommentar