Hur ska förkortningarna skrivas?

0 kommentarer

Valet mellan stor och liten bokstav i initialförkortningar kan ibland vara knepigt. I det här kvisset möter du tolv initialförkortningar. Hur ska de skrivas enligt Svenska skrivregler? Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Kviss

Hur skriver du förkortningarna? (Kviss #101)

Är det stor eller liten bokstav som gäller i dessa initialförkortningar enligt Svenska skrivregler?

Starta kviss

Tags: 

Lägg till ny kommentar