Hungrig? Be en schimpans visa vägen till maten!

0 kommentarer

Med gester kan schimpanser visa människor var det finns mat. Det bevisar enligt en amerikansk studie att primater kan koordinera handlingar och kommunicera för att uppnå ett visst mål. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Schimpansen delar omkring 99 procent av sina gener med människan. Flera studier har också visat att schimpansen har förmåga att lära sig en hel del språk. Forskare knutna till språkforskningsenheten vid Georgia State University anser att de nu tagit ytterligare ett stort steg när det gäller att avslöja schimpansens språkliga kompetens.

I testet fick två schimpanser, Panzee och Sherman, möjligheten att visa en till synes oförstående människa vägen till undangömd mat i ett utomhusområde. Bägge schimpanserna hade tidigare deltagit i ett antal liknande projekt och var därmed vana vid mänsklig kommunikation.

Både Panzee och Sherman började att gestikulera för att människan skulle hitta maten. Ju närmare människan kom maten, desto mer gestikulerade schimpanserna. Panzee blev dessutom mer detaljerad i sina gester och anpassade dem efter hur människan pekade. Därmed kunde Panzee också se till så att människan hittade maten snabbare än när Sherman visade vägen.

Schimpansernas agerande är enligt forskargruppen ett bevis för avancerad kommunikationsförmåga. I testet visade både Panzee och Sherman att de kunde anpassa sitt budskap efter den respons som människan gav på deras gester. Därmed demonstrerade de att de inte bara förstod människan utan visade även prov på flexibilitet och intentionalitet.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar