Hunden hör vad du säger – och hur

0 kommentarer

När hunden lyssnar till vad som sägs använder den främst vänstra hjärnhalvan. När hunden i stället lyssnar till hur något sägs nyttjar den högra hjärnhalvan. Det tyder på att hundens hjärna hanterar talat språk på ungefär samma sätt som människan. Det visar en studie från University of Sussex publicerad i tidskriften Current Biology.

Alla skall är inte lika. Forskare har tidigare kunnat fastslå att hunden reagerar på olika sätt på olika ljud från andra hundar. Vissa läten hanteras främst av den vänstra hjärnhalvan, och andra läten av den högra. Även när en människa talar till en hund sker en liknande uppdelning.

Forskare i psykologi vid University of Sussex har i en studie testat hur hundar reagerar på olika typer av inspelat prat. Inspelningarna var dock manipulerade. Antingen var det som sades bara rappakalja för hundarna – alltså ljud, ord eller kommandon som de aldrig tidigare hört – samtidigt som intonationen hade förstärkts, eller så fick de lyssna till bekanta ord presenterade så entonigt och regelbundet som möjligt.

Hundarna reagerade på två olika sätt. När orden var bekanta vände sig hunden åt höger, och när orden var okända men intonationen överdriven vände sig hunden åt vänster.

Hundarna fick lyssna till det inspelade pratet rakt framifrån. Ljud som framför allt behandlas av den vänstra hjärnhalvan når hunden genom det högra örat och vice versa. Att hunden vrider huvudet åt höger betyder alltså att ljuden främst hanteras av vänster hjärnhalva.

Forskarnas slutsats är att hunden behandlar människans språk ungefär på samma sätt som människan själv. Vad som sägs är i första hand en uppgift för den vänstra hjärnhalvan, och hur något sägs för den högra hjärnhalvan.

Exakt hur mycket hunden förstår är oklart. Men det är enligt forskarna uppenbart att hunden har förmåga att urskilja både budskap och känslor när människan talar.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar