Höja rösten lönar sig i omröstning

0 kommentarer

En enda högljudd röst kan slå ut mer än fyrtio normala röster. Därför går det inte att lita på att beslut som tas genom acklamation blir korrekta. Det skriver amerikanska forskare i en studie publicerad i Journal of the Acoustical Society of America.

I allt från föreningar till parlament används acklamation som ett snabbt och smidigt sätt att fatta beslut. I stället för att rösta genom exempelvis handuppräckning, namnupprop, knapptryckning eller uppresning måste en viss andel av deltagarna säga ja eller nej. Om utfallet bedöms som avgörande kan acklamation gälla som beslut. Ofta säger reglerna att en viss andel av deltagarna måste rösta på ett visst alternativ för att inte en votering ska bli nödvändig.

Att använda acklamation är enligt forskargruppen ändå en opålitlig metod. En högljudd röst placerad ”rätt” i lokalen kan nämligen överrösta fyrtio normalt röststarka personer. En svag röst blir i praktiken synonymt med att avstå från att rösta. Därmed kan det bli svårt att uppnå den kvalificerade majoritet som i regel krävs vid acklamation.

Forskarna samlade studenter i en sal där 54 personer fick rösta och 5 personer utsågs till domare. De som röstade delades in i två grupper, aye och nay. Genom att ändra röststyrka och platsbyten mellan de olika sidorna kunde forskarna studera domarnas reaktioner.

När deltagarna inte ändrade röststyrka krävdes det två nya röster för att domarna skulle upptäcka en förändring på ena sidan. Men det räckte med att en person ökade röststyrkan för att det – felaktigt – skulle uppfattas som att fler personer ställt sig på den sidan. I små grupper kan acklamation därför vara vilseledande eftersom några få röststarka kan ge intrycket av att vara fler än en större grupp som inte ropar lika högt.

För att motverka att resultatet av acklamation blir missvisande föreslår forskarna att alla deltagare uppmanas att säga ja eller nej i samtalston eller att alla ska befinna sig på samma avstånd från domaren. Däremot spelar det ingen roll för resultatet om deltagarna säger yea och nay eller aye och no.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar