Här är orden som allt färre förstår

2 kommentarer

Allt färre förstår ord som borgenär, kuf, ortodox och ingivelse. Patriarkat, entreprenör och initierad är det däremot allt fler som kan definiera. Det visar en studie av ordförståelsen i högskoleprovet.

Det är språkforskarna Anna W Gustafsson, Lunds universitet, och David Håkansson, Uppsala universitet, som har undersökt omkring 900 000 provsvar från ordförståelsen i högskoleprovet mellan 2000 och 2011. År 2000 var poängsnittet 21,79 på orddelen vid vårprovet. Elva år senare hade snittet minskat till 19,86.

Från 2005 och framåt sjunker resultaten markant för provdeltagare som är yngre än 25 år. Äldre provdeltagare klarar sig betydligt bättre – och visar i vissa åldersgrupper till och med upp förbättrade resultat under perioden.

Det är förståelsen av ord med inhemskt eller germanskt ursprung som försämras. Förståelsen av ord med latinskt eller engelskt ursprung förändras bara marginellt.

Många av de ord som allt färre förstår är sådana som ofta används i samhällsdebatten och i etablerade medier. Forskarna ser en koppling mellan de försämrade resultaten och dagspressens tillbakagång. Många av de yngsta provdeltagarna tillhör enligt Anna W Gustafsson och David Håkansson den första generationen som kan sägas ha växt upp utan att det varit naturligt att läsa dagstidningar. I förlängningen anser de att den försämrade ordförståelsen riskerar att bli ett demokratiskt problem.

De ord där förståelsen försämrats mest är pådrag, kulvert, påstötning, tjänlig, varsko, föreligga, avyttra, armatur, konstellation och anspråk. Största förbättringarna noteras för entreprenör, progressiv, patriarkat, fascination, initierad, hybrid, malign, homogen, substantiell och annullera.

Resultaten är publicerade i boken Ord på prov. I Språktidningen 8/2017 skriver Anna W Gustafsson och David Håkansson om studien.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Däremot har följande begrepp blivit betydligt vanligare;
liksom, faktiskt, verkligen, "egenkligen", koka ihop, grotta ner, gifta sig (mat), "eeeeeh" (logopediskt" medan typ och precis är nedtonade
hälsar
Rune

Det skulle vara intressant att veta förhållandet mellan ord som fler förstår och ord som färre förstår vad det gäller om de förekommer i andra språk.
Exemplet Största förbättringarna noteras för entreprenör, progressiv, patriarkat, fascination, initierad, hybrid, malign, homogen, substantiell och annullera.
Samtliga dessa ord hittar jag direkt i Plena Ilustrita Vortaro från 2005 utom
annulera, som heter nuligi.
De ord som färre förstår verkar inte vara så "internationella" i samma utsträckning.

Lägg till ny kommentar