Handskriven meny ger känsla av hälsa och kärlek

0 kommentarer

Hälsoinriktade restauranger växer nu som svampar (eller snarare närodlade grönkålsknippen) ur jorden. Med namn som Green smile, Ecoism och Reload Superfood signalerar matställena att det som serveras är grönt, fräscht och näringsrikt.

Men det finns fler saker än namnet att tänka på för den krögare som vill sätta sprätt på försäljningen av morotssoppa och sojanudlar. Ett knep är att helt enkelt skriva menyerna för hand.

Om matsedeln är handtextad på till exempel en griffeltavla, ger det en känsla av en särskild omsorg om maten och om gästernas välmående.

Forskare i konsumtionsvetenskap vid Ohio state university har prövat saken genom att låta nära 200 personer mellan 18 och 84 år – indelade i två grupper – titta på två olika menyer från den påhittade restaurangen Riley’s Kitchen. Den ena menyn var skriven med det vanliga typsnittet Helvetica, medan den andra såg ut att vara handskriven.

Hälften av deltagarna fick också veta att Riley’s Kitchen serverade mat som var ”lokalt odlad, icke-genmodifierad och fri från antibiotika”. Den andra hälften fick inte veta något om restaurangens inriktning.

Överlag bedömde de testpersoner som tittat på den handskrivna menyn att restaurangen hade en kärleksfull, engagerad och personlig inriktning, medan gruppen som fått se den andra menyn uppfattade krogen som mer distanserad, trots att menyerna hade samma innehåll.

Men tricket med handskrivna menyer funkar inte på alla sorters restauranger. Snabbmatskedjor gynnas till exempel inte av att matsedeln mödosamt plitas ner med skrivstil – det krävs att restaurangen ska ha ett hälsokoncept för att det ska löna sig att greppa pennskaftet.

Studien är publicerad i tidskriften Journal of business research.

Här kan du läsa mer om språket på restaurangmenyer.

Maria

Foto: Pixabay

Tags: 

Lägg till ny kommentar