Granatgatan kan byta namn – anses olämpligt

0 comment

Dubbeltydigheten gör Granatgatan till ett olämpligt namn på en ny gata i Tynnered i Göteborg. Därför föreslår fastighetskontoret en namnändring till Zirkongatan.

Redan 2012 klubbades Granatgatan tillsammans med Ametistgatan och Onyxgatan som nya gatunamn i området runt Opaltorget i Göteborg. Men sedan dess har stadsdelen Tynnered hamnat på polisens lista över särskilt utsatta områden. Kommunen arbetar nu för att öka tryggheten i området.

Att gator i området skulle namnges efter ädelstenar beslutades redan på 1960-talet. Men det är just Granatgatan som har fått fastighetskontoret att fundera. I ett beredningsförslag beskrivs namnet som ”direkt olämpligt i ett område med den problematik som finns vid Opaltorget”. Granatgatan riskerar att ge en ”negativ association” och det anses därför vara befogat att byta ”till något mindre dubbeltydigt”.

Namnet Granatgatan finns ännu inte på några skyltar. Därför är en ändring förhållandevis enkel att genomföra.

Fastighetskontorets förslag är Zirkongatan. Zirkon är en ädelsten som finns bland annat i ett pegmatitbrott i närheten. Zirkongatan passar också in bland övriga namn i området.

Namnberedningen har inga invändningar mot förslaget. Den går på fastighetskontorets linje och föreslår att kulturnämnden avregistrerar Granatgatan och att det nya namnet blir Zirkongatan.

Anders

Foto: Eva Ekeblad/Wikimedia Commons

Tags: