God helg och gott nytt ord!

0 kommentarer

Nu tar Språktidningen jullov! Men redan fredagen den 27 december är vi tillbaka med årets nyordslista. Listan har för första gången sammanställts av Språkrådet i samarbete med Språktidningen. Nyordslistan publiceras här på webben och i Språktidningen 1/2014 som når prenumeranter den 27 december.

Så passar vi också på att gratulera arrangörerna av Lingolympiaden som efter flera års kamp äntligen får en tidig julklapp från Skolverket. Regeln som säger att myndighetens stöd bara kan gå till vetenskapstävlingar i ämnena matematik, naturvetenskap och teknik rivs nu upp efter beslut i regeringskansliet. Det innebär att Skolverket i fortsättningen får möjlighet att ge bidrag till "internationella vetenskapstävlingar för elever" utan ämnesbegränsningar. Därmed kan också tävlingen Lingolympiaden och ämnet lingvistik få stöd.

God helg!

Anders, Cecilia, Karin, Maria och Patrik

Tags: 

Lägg till ny kommentar