Globalt twittrande kräver teknisk expertis

0 kommentarer

Sociala medier erbjuder nya möjligheter för minoritetsspråk. Samtidigt ställs tekniken inför nya utmaningar. Mikrobloggen Twitter har därför låtit hyra in datalingvister i hopp om att lösa problemen, skriver Riverfront Times

yUdjEha gO'wAdAnA-A sahandA @^'wAdAhAgû betyder 'alla måste tala yuchi hela tiden'. Med dessa ord hoppas entusiaster kunna rädda indianspråket yuchi. Språket har för närvarande fyra modersmålstalare, samtliga fyllda 80 år, varav en är aktiv på Twitter.

Men när meningen skrivs på mikrobloggen uppstår problem. Bokstaven @, som förekommer i yuchi, har numera en vedertagen funktion på Twitter – att referera till en annan användare.

En annan källa till förvirring är symbolen # som används som ett slags etikett, en hashtagg, vid början av ett inlägg, till exempel #prataomdet. På de flesta språk skriver man #, varefter texten flödar från vänster till höger. Men vad händer när man skriver på arabiska, som flödar i motsatt riktning?

Tekniska utmaningar av detta slag blir allt vanligare i takt med att fler och fler språk blir synliga på Twitter. 

Helén

Lägg till ny kommentar