Gester viktiga för barns språkinlärning

0 kommentarer

Gester är ett särskilt viktigt led i språkutvecklingen för barn med hjärnskador. Att inte uppmuntra barns gester kan göra att steget till talat språk blir svårare. Det visar en amerikansk forskarstudie publicerad i tidskriften Journal of Child Language.

I studien undersöktes språkutvecklingen hos barn som strax före eller vid tiden för födelsen drabbades av hjärnskador. Resultaten understryker att barn som tidigt drabbas av hjärnskador har god anpassningsförmåga som underlättar språkinlärning.

Under en tid i barnets utveckling används ofta gester och tal tillsammans. Innan barnet börjar formulera enkla meningar skapas samma innebörd genom att kombinera gester och tal. Barnet kan till exempel peka på en kaka och säga äta flera månader innan gesten ersätts av äta kaka. På detta sätt fungerar gesterna som en väg in i det talade språket.

Barn som drabbats av hjärnskador följde samma utvecklingsmönster som andra barn. Däremot skedde utvecklingen något senare. Barn med hjärnskador hade också svårare att kombinera längre yttranden med gester, där förhållanden mellan olika handlingar var aktuella.

För att stödja barns språkutveckling är det enligt forskarna viktigt att vara observant på gester och korta yttranden. De signalerar att barnet är redo att ta nästa steg i språkutvecklingen. Den som i sin tur uppmuntrar detta underlättar också för barnet att fortsätta utvecklas.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar