Gester mot himlen berättar vad klockan är

0 kommentarer

Om du frågar en talare av nheengatu vad klockan är får du aldrig något muntligt svar. I stället pekar talaren mot himlen för att visa var solen befinner sig. Trots att nheengatu saknar ord för tidsförhållanden kan talarna ändå berätta om tiden.

Nheengatu talas av uppskattningsvis 20 000 personer bosatta längs Amazonfloden i Brasilien, Colombia och Venezuela. Språket ingår i familjen tupí-guaraní-språk där just tupí och guaraní är de mest kända. Länge motarbetade myndigheterna nheengatu, men sedan 2002 har det tillsammans med portugisiska officiell status i den brasilianska kommunen São Gabriel da Cachoeira.

I språket finns inga ord för att tala om klockslag. Det betyder dock inte att talare av nheengatu inte kan diskutera tidsförhållanden. Det konstaterar forskare vid Max Planck-institutet för psykolingvistik i Nederländerna i en artikel publicerad i tidskriften Language.

När talare av nheengatu refererar till olika tider på dygnet pekar och gestikulerar de mot himlen och visar var solen då skulle befinna sig. I det talade språket ingår alltså visuellt språk, vilket enligt forskarna visat sig vara ytterst sällsynt.

Olika tider på dygnet kan uttryckas med stor precision. Modersmålstalare har inga problem att uttrycka eller förstå visuella tecken som motsvarar till exempel klockan 8–12 eller klockan 21.

Det kan dock vara så att inslag av visuellt språk i talspråk är mer utbrett än vad som i dag är känt. Det beror i så fall enligt forskarna på att studier ofta utgår från tal- eller skriftspråk.

Anders

Foto: Simeon Floyd

Tags: 

Lägg till ny kommentar