Gester ger snabbare svar på frågor

1 kommentarer

Frågor som ställs med hjälp av gester besvaras snabbare. När gester kommer före frågans slut går det ännu snabbare. Det visar en studie publicerad i tidskriften Psychonomic Bulletin & Review.

Det är forskare vid Max Planck-institutet för psykolingvistik i Nederländerna som har studerat hur gester och annat kroppsspråk påverkar frågor och svar i samtal. Det handlar dels om rörelser med händer och armar, dels om rörelser med huvudet. Slutsatsen är att de minskar tiden mellan frågor och svar.

I ett genomsnittligt samtal går det bara 200 millisekunder när en talare tar över från en annan. Eftersom det går så snabbt ger gester och andra hjälpmedel värdefull information till den som ska förstå vad som sägs för att kunna planera ett svar. I regel planeras svaret innan samtalspartnern har tystnat.

Att gestikulera och att röra på huvudet underlättar förståelsen. Forskarna konstaterar att frågor som ställs samtidigt som frågeställaren använder gester också besvaras snabbare. Och snabbast går det när gesterna påbörjas samtidigt som frågan ställs. Det går inte riktigt lika snabbt när gesterna kommer först i samband med att frågan avslutas.

Gester och annat kroppsspråk har två funktioner. De signalerar att den som talar är på väg att lämna ifrån sig ordet. De hjälper också till att förstå vad som sägs.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Jag använder gester (mest rörelser med huvudet, men även ibland med händerna) speciellt när jag tolkar hos läkare/ sjuksköterskor/ barnmorskor på VC, BVC osv samt skolor/dagis för att peka på något.
Egentligen upprepar jag samma gest som hen gör när hen visar eller pekar på en kroppsdel exv. Jag tror att det underlättar förståelse även för "svensk sida" - då vet hen (utan att förstå orden) att tolken fattar rätt och pekar år rätt håll sas.
Särskilt minns jag ett tolkningsuppdrag hos en ögonläkare. Patienten kunde varken höra eller tala och hade sin anhörig med sig för att hen tolkade (vidare efter mig) till teckenspråk. I en sådan situation var gester mycket uppskattade av alla parter.

Lägg till ny kommentar