Generaldirektör: "Vi behöver större manöverutrymme"

0 kommentarer

Utan att lägga ned arkiven i Lund och Umeå hade Institutet för språk och folkminnen tvingats att säga upp ännu fler anställda. Generaldirektören Ingrid Johansson Lind anser därför att det är bättre att koncentrera verksamheten till tre orter i stället för dagens fem.

– Om vi finns på fem ställen måste vi betala vad det kostar med lokaler och infrastruktur. Att säga upp ännu fler personer är inget bra alternativ. Då står vi med fantastiska arkiv men har inte råd att betala personal. I ett sådant läge är det fullkomligt solklart att prioritera att behålla kompetens än att betala lokalkostnader, säger hon.

I torsdags fick personalen beskedet om att två av Institutet för språk och folkminnens fem avdelningar läggs ned. Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, DAL, och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, DAUM, försvinner medan avdelningarna i Uppsala, Stockholm och Göteborg blir kvar. Exakt hur många anställda som riskerar att förlora sina jobb är oklart, men sannolikt kommer tio till tolv heltidstjänster att försvinna.

Institutet för språk och folkminnen behöver inför nästa år spara tio miljoner kronor för att gå runt. Samtidigt svarar myndighetens fasta kostnader – som personal och lokaler – för över 90 procent av budgeten. Det är enligt Ingrid Johansson Lind för mycket för att vara hållbart på längre sikt.

– Vi behöver ett större manöverutrymme för att kunna uppfylla vårt regionala uppdrag. I dag skulle vi inte ha råd att skicka en person till Jokkmokk för fältarbete i en vecka med kostnader för resa, hotell och traktamente, säger hon.

Nedläggningsplanerna har mötts av protester från bland annat flera universitet. Många kritiker befarar att avvecklingen i Lund och Umeå leder till att Institutet för språk och folkminnen förlorar förankringen i södra och norra Sverige.

– Vi måste hitta andra former för att utveckla vår regionala samverkan. Det är fullt förståeligt att man reagerar och jag är inte förvånad över reaktionerna. De ger uttryck för att man ser vikten av det jobb vi gör och den verksamhet vi bedriver, säger Ingrid Johansson Lind.

De nedläggningar och uppsägningar som nu genomförs är inte den enda turbulensen som drabbat Institutet för språk och folkminnen på senare tid. Förra året slutade Språkrådets chef Lena Ekberg efter en konflikt med Ingrid Johansson Lind.

– Det här är en myndighet som har genomgått en stor förändring och jag har lagt mycket krut på att skapa en modern organisation. Det finns utmaningar. Vi måste enas om gemensamma visioner och hitta sätt att arbeta bättre ihop.

Här kan du läsa mer om nedläggningen av DAL och DAUM.

Anders

Foto: Institutet för språk och folkminnen

Tags: 

Lägg till ny kommentar