Fridfull fågelsång får Kurre att spänna av

0 kommentarer

Ekorrar lystrar till larmande fåglar för att veta när en fara närmar sig. Men de sänker också garden när de hör fåglarnas lugna drill, som signalerar att ”nu är allt frid och fröjd”. 

Forskare i biologi har undersökt hur ekorrar skaffar sig snabb information om läget genom att lystra till omgivande fjäderfän. Studieobjekt var 54 vilda grå ekorrar i allmänna parker och bostadsområden runt om i Ohio, USA. Biologerna simulerade hot genom att spela upp lätet från en rödstjärtad vråk, en hökfågel som jagar både småfåglar och ekorrar. Rovfågelns läte följdes antingen av inspelat kvitter från småfåglar eller av helt andra ljud. När ekorrarna hörde hökens rop blev de omedelbart på sin vakt: de tittade uppåt, stelnade till eller flydde. Men de ekorrar som efter faran fick höra lugnt fågelkvitter återgick raskt till normalt beteende, som att leka eller samla föda, mycket fortare än de ekorrar som inte fick höra fåglarna.

Att olika arter på detta sätt ”tjuvlyssnar” på varandra är ett ganska vanligt fenomen inom djurvärlden, trots att arterna i övrigt har helt olika ”språk”. Jesper Nyström skriver i Språktidningen om att sådan tjuvlyssning kan ses som ett första evolutionärt steg i en process – som till slut kan leda till ett fullvärdigt samarbete arterna emellan.

Maria

Foto: Pixabay

Lägg till ny kommentar