Första barnboken om hen

3 kommentarer

Det var en liten ändring i Alice Tegnérs sång om sockerbagaren som orsakade mest läsarreaktioner efter att Aftonbladets Helena Utter besökt förskolan Egalia i Stockholm. Där försöker personalen undvika uppdelningar i manligt och kvinnligt. I sången ersattes han med hen: En sockerbagare hen bor i staden.

Pronomen är slitstarka saker i svenskan. Det dräller av nya substantiv, verb och adjektiv, medan personliga pronomen närmast tycks vara språkets motsvarighet till urberget. Det är en stabil ordklass där få förändringar äger rum.

Men kanske är det dags nu. Hen har lanserats som ett könsneutralt pronomen. Hittills har genomslaget varit begränsat. Tidskriften Ful använder sedan flera år tillbaka hen i stället för han och hon, och efter nyår kommer den första barnboken där hen är genomgående. Olika förlag har tidigare gett ut böcker där huvudpersonerns kön inte framgått. Men Kivi & monsterhund, som är skriven av Jesper Lundqvist och illustrerad av Bettina Johansson, är enligt egen utsago den första barnboken som konsekvent använder ett språk som "inte är kopplat till vad vi har mellan benen".

Jesper Lundqvist säger i ett pressmeddelande att det varit befriande att skriva hen:

"Varje gång man skriver 'han' eller 'hon' får man ett kulturhistoriskt bagage att förhålla sig till; medvetet eller omedvetet måste man möta upp eller bemöta sina egna och andras bilder, tyckanden, fördomar och generaliseringar om manligt/kvinnligt och pojkigt/flickigt. Det är jätteskönt att slippa den biten."

I Språktidningen 3/2007 säger Karin Milles, språkforskare vid Södertörns högskola, att det är svårt att säga något bestämt om hens framtid. Men om rörelsen för ett neutralt pronomen är tillräckligt stark kan hen få ett bredare genomslag:

"Jag tror att det beror på vad som händer med genusdebatten framöver. Om femtio år kan vi ha ett fullt genomslag för hen, eller så använder alla den som neutralt pronomen."

Anders

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Ordmagi kan inte förändra verkligheten. Ett könsneutralt pronomen gör ingen skillnad i jämlikhetsdebatten. De finsk-ugriska språken har sedan århundraden könsneutrala pronomen, men vare si g t ex Ungern, Finland eller Sameland utmärker sig trots detta för sin progressivt jämställda attityd. Speciellt inte Ungern, där jag undervisat i svenska och mött en frågande attityd till skandinaviskt jämställdetstänkande.

Ja, jag tror inte att ett utbyte av han och hon mot hen skulle gynna jämställdheten. VAD SOM SKULLE GYNNA JÄMSTÄLLDHETEN VORE OM MAN FICK EN JÄMNARE KÖNSFÖRDELNING I YRKESGRUPPERNA I FÖRSKOLA OCH SKOLA. De kvinnor som arbetar i förskolan befäster i allmänhet de treditionella könsstereotyperna. I förskolan råder enbart kvinnliga värderingar.

”– Lyssna inte på Aron. Hön är gammal och drömmer och predikar för
mycket.
Det är nämligen på det viset, att när människorna säger han och hon
och honom och henne, så säger snäckorna hön och hönne om alla och envar.
Vinbergssnäckan är både han och hon på en gång. Därför var Aron inte
heller en han eller en hon. Hön var en hön.”
Citat från boken På väg: berättelser av Zlata Ibrahimovic, kanske den 1:a könsneutrala barnboken, utgiven 2007, andra upplagan 2009

Lägg till ny kommentar