Forskare: Talcentrum vilar när vi talar högt

0 kommentarer

Brocas centrum har under många år varit synonymt med det område i hjärnan som styr talets motorik. Där sker den samordning som krävs för att människan ska kunna tala. Men nu utmanar amerikanska forskare bilden av Brocas centrum. De hävdar att aktiviteten där i själva verket går på lågvarv när någon talar.

Den franske kirurgen Paul Broca kunde 1861 visa ett samband mellan afasi och en hjärnskada i ett visst område. Detta centrum lokaliserade han till en del av hjärnbarken. Skador här kan leda till Brocas afasi, ett tillstånd där språkförståelsen finns kvar men där den drabbade inte längre kan tala.

Från Brocas centrum styrs talets motorik. Genom samordningen av rörelser med läpparna, tungan och struphuvudet kan människan prata. Själva språkförståelsen finns däremot i en annan del av hjärnan, Wernickes centrum.

Forskare från två amerikanska universitet utmanar nu synen på Brocas centrum. Med hjälp av elektroniska signaler har de följt hjärnaktiviteten när testpersonerna hade uppgiften att högt säga ord som de fått upplästa för sig. Forskargruppens slutsats är att Brocas centrum vilar i själva talögonblicket. Det kan dock vara aktivt med att till exempel planera vad som ska sägas längre fram i samtalet.

Brocas centrum har alltjämt stor betydelse. Men forskarna anser att det nu finns goda skäl att ompröva den traditionella uppdelningen av hjärnan i områden som antingen producerar tal eller tar emot tal. En bättre förståelse för hur hjärnan fungerar skulle till exempel på sikt kunna hjälpa personer vars talförmåga skadats vid en stroke.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Anders

Illustration: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar