Forskare: Edgar Allan Poe tros inte ha tagit sitt liv

0 kommentarer

De mystiska omständigheterna kring Edgar Allan Poes död pekar inte mot självmord. I de sista texterna han skrev fanns inga tecken på att han skulle vara suicidal. Det fastslår forskare i psykologi i en studie publicerad i Journal of Affective Disorders.

Den 3 oktober 1849 omhändertas Edgar Allan Poe när han irrar omkring på gatorna i Baltimore. Författaren yrar, bär en annan persons kläder och är i akut behov av hjälp. Han förs till ett sjukhus där han avlider fyra dagar senare. Han sägs ha upprepat namnet Reynolds gång på gång. Och de sista orden han uttalar ska ha varit Herre, hjälp min arma själ.

Dödsorsaken förblir en gåta. Men en vanlig teori är att han ska ha dött i sviterna av ett självmordsförsök. Han hade tidigare – av misstag – nästan dött efter en överdos av laudanum.

Två forskare i psykologi har studerat 309 brev, 49 dikter och 63 noveller i jakten på ledtrådar till dödsorsaken. De inriktade sig på fem drag som är typiska för personer som är deprimerade och suicidala. De studerade ökat bruk av personliga pronomen i första person singular (som I och me), ökat bruk av ord för negativa känslor (som angry och sad), ökat bruk av ord för kognitiva processer (som think och understand), minskat bruk av positiva ord för känslor (som happy och good) och minskat bruk av pronomen i första person plural (som we och us).

Det här mönstret fanns till exempel i texter som Edgar Allan Poe skrev i samband med hustrun Virginia Clemm Poes bortgång. En hel del i texterna tyder också på att han periodvis var deprimerad.

Men analysen av texterna ger inget stöd för teorin om att han skulle ha försökt ta sitt liv. Just de här fem dragen är typiska för personer som är deprimerade och suicidala. Ingen sådan utveckling fanns dock i de texter som Edgar Allan Poe skrev under sista levnadsåret.

Forskarna tror alltså att dödsorsaken var något annat än självmord. Men den verkliga orsaken förblir en gåta.

Här kan du läsa mer om hur det vi skriver och säger kan berätta om hur vi mår.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar