Forskare: Dikt av Sapfo skrevs våren 570 f.Kr.

0 kommentarer

Var det vid midnatt den 25 januari 570 f.Kr. som Sapfo satte sig för att dikta om Plejaderna och månen? Det är åtminstone en kvalificerad gissning signerad amerikanska fysiker och astronomer. Dateringen är baserad på stjärnhopen Plejadernas läge för över 2 500 år sedan.

Omkring år 630 f.Kr. tros Sapfo ha fötts på den grekiska ön Lesbos. Inte mycket är känt om hennes liv, men hennes lyrik – det lilla som räddats till våra tider – läses än i dag. Så här lyder ett av de mest kända fragmenten i Hjalmar Gullbergs översättning:

Plejaderna sjunka och månen
försvinner och midnatten kommer
minuterna hasta jag ensam
får ligga och vänta ensam.

Dikten har ofta tolkats som en reflektion över ett uteblivet kärleksmöte. Nu tror sig alltså amerikanska forskare kunna datera vilken kväll det var som Sapfo såg Plejaderna sjunka. Det första tänkbara alternativet är vid midnatt den 25 januari 570 f.Kr. Det är nämligen då som Plejaderna för första gången är synliga före midnatt.

Med hjälp av datorprogram har forskarna kunnat återskapa stjärnhimlen över Lesbos under Sapfos tid. Efter den 31 mars var Plejaderna inte längre synliga från Lesbos. Alltså bör dikten – under förutsättning att den skrevs samtidigt som skeendet den skildrar – ha skrivits någon gång under denna period.

Forskarna hoppas kunna använda samma teknik för att datera fler äldre texter. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Astronomical History and Heritage.

Anders

Foto: Nasa

Tags: 

Lägg till ny kommentar