Flicka får inte heta Katt i förnamn

4 kommentarer

Björn, Kattis, Ulf, Lo, Ylva och Varg går bra – men inte Katt. Skatteverket säger nej till ett föräldrapar i Upplands Väsby som vill ge den nyfödda dottern förnamnet Katt.

Flera vanliga svenska förnamn är bildade till olika djur. Men alla djur är inte lämpliga. Det anser Skatteverket som avslår en ansökan från ett par som vill ge en flicka namnet Katt.

I beslutet skriver myndigheten att förnamn inte får väcka anstöt och inte får orsaka obehag för bäraren. Katt som förnamn skulle enligt Skatteverket kunna medföra obehag:

Katt ger, till skillnad från exempelvis Björn och Ulf, inga associationer som kan förknippas med namn på en människa. Katt är i likhet med hund och marsvin enbart benämningar på husdjursarter.

I Sverige finns i dag nio kvinnor och fyra män som heter Katt i förnamn. Det kan röra sig om personer som fått namnet Katt i utlandet och senare flyttat till Sverige. Tidigare har heller inte tolkningen av reglerna varit konsekvent. I Språktidningen 4/2018 skriver Mats Karlsson om hur vissa namn som enligt lagen borde ha underkänts ändå fått klartecken.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Har ni någon bra källa där man kan läsa mer om det här fallet? Jag är nyfiken på Skatteverkets resonemang kring att Katt skulle kunna medföra obehag, i och med att det, som ni skriver, finns tretton personer i Sverige som redan heter Katt i förnamn (varav en kvinna, enligt SCB:s namnsök, har det som tilltalsnamn).

Du kan begära ut Skatteverkets beslut men det innehåller inte mycket mer än vad som nämns i texten.

De som har Katt som namn idag har nog fått det enligt gamla namnlagen. Den nya lagen om personnamn har lite tuffare bedömningar om vad som är ok och inte

Vilka "associationer som kan förknippas med namn på en människa" är det som Björn och Ulf ger (men inte Katt)?

Lägg till ny kommentar