Flerspråkiga barn skiljer tidigt på olika språk

1 kommentarer

Redan vid sju månaders ålder kan barn skilja på två språk med olika grammatisk struktur. Skillnader i ton och duration gör att barn lär sig att förknippa en viss ordföljd med ett visst språk. Det visar en studie utförd av kanadensiska och franska forskare publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

I testet deltog barn som växte upp med engelska som ett språk, och japanska, koreanska, hindi, farsi eller turkiska som ett annat. Engelska är ett så kallat VO-språk, där objektet kommer efter det finita verbet. De andra språken tillämpar däremot omvänd ordföljd. i OV-språk kommer objektet före det finita verbet.

En annan skillnad jämfört med exempelvis japanska är att funktionsord i engelskan föregår innehållsord (the restaurant, her keys, from Leeds). Innehållsord utmärker sig för barnen genom att ha längre duration än funktionsord.

För flerspråkiga barn blir detta en viktig ledtråd när det gäller att skilja på två olika – och i den här studien ej närbesläktade – språk. I japanska har inte bara innehållsord högre ton. Funktionsorden (som engelskans the, her och from) dyker upp jämt och ständigt och hjälper därmed barnen att avslöja deras betydelsemässiga tyngd jämfört med innehållsorden.

Ton och duration gör alltså tillsammans med kunskaper om ordföljd och ordfrekvens att barn så tidigt som vid sju månaders ålder kan skilja på och börja lära sig två språk med olika grammatisk struktur.

Anders

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Det skulle vara intressant att testa det med barn som växer upp med ryska som har en väldigt flexibel ordföljd och något annat språk där ordföljden är mer regelbunden.

Lägg till ny kommentar