Fira semikolonets dag!

8 kommentarer

Den 6 februari för 499 år sedan tog den italienske formgivaren och typografen Aldo Manuzio sitt sista andetag. Men redan år 1494 introducerade han semikolon, skiljetecknet som givit åtskilliga språkvårdare och korrekturläsare gråa hår. Och i dag firas semikolonets dag!

Semikolon är ett skiljetecken som med åren har fått något av snobbstämpel. Många tidningar väljer att inte alls använda semikolon – dels för att det ofta blir fel, dels för att det anses kunna störa läsningen ett ögonblick.

Egentligen är det inte så knepigt att använda semikolon på rätt sätt. Den vanligaste användningen är för att understryka sambandet mellan satser som hade kunnat avskiljas med punkt: De köpte mjukglass i kiosken; alla utom Karl och Karin tyckte att den var god.

Semikolon passar alltså när punkt känns för starkt och komma för svagt. Det gör semikolon till ett praktiskt verktyg för att undvika så kallad satsradning, där två eller flera huvudsatser staplas på varandra. I det här exemplet hade semikolon varit ett bättre val än komma: Karl tyckte bättre om isglass, Karin var mer förtjust i kulglass.

Semikolon kan också användas för att avskilja grupper från varandra i uppräkningar: I glasskiosken fanns en mängd olika varor: dagstidningar och tidskrifter; tobak, frimärken och lotter; glass, godis och läsk.

Trots att semikolon 520 år efter introduktionen är ett av de mer sällsynta skiljetecknen har det också många vänner. Hela 23 procent av Språktidningens läsare har semikolon som sitt favoritskiljetecken.

Anders

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Idag kl 15 kommer de att intervjua någon *vissel vissel* om semikolon i Nordegren i P1.

Lectori salutem dico. (Jag säger "må så bra" till läsaren, jag önskar dig det bästa.)

Hej!

I den antika grekiskan används semikolon, men har betydelsen av frågetecken. Så teckenet som sådant är gammalt. ;)

Förlåt, men för att vara en artikel i en språktidning var svenskan förvånansvärt dålig. "Snobbstämpel" används tex fel. Med mera....

Frans G Bengtsson var en mästare på att använda semikolon. I Röde Orm har han fogat i hop kärnfulla vikingasatser till glädje för läsarna

Och varför inte nämna dess användning inom programmering? Många programmerare använder semikolon miljontals gånger oftare än någon författare.

Underbart att få stöd för min förkärlek att "semipunktera" en hel lång mening istället för att punktera sammanhanget med två meningar; ibland behöver man ju göra en kortare paus i ordflödet för att undvika det komplexa och tidsödande i att ta sig ur en labyrint. DET om något kan hämma flytet i läsningen, inte ett skiljetecken som tvärtom är till hjälp för att effektivisera läsningen.
Pia

Lägg till ny kommentar